sweet pea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweet pea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweet pea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweet pea.

Từ điển Anh Việt

  • sweet pea

    /'swi:tpi:/

    * danh từ

    (thực vật học) cây đậu hoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet