sweetie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sweetie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sweetie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sweetie.

Từ điển Anh Việt

 • sweetie

  /'swi:ti/

  * danh từ

  (thông tục) kẹo, mứt

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người yêu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sweetie

  * kinh tế

  bánh kẹo

  kẹo

  sản phẩm caramen

Từ điển Anh Anh - Wordnet