add nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add.

Từ điển Anh Việt

 • add

  /æd/

  * động từ

  ((thường) + up, together) cộng

  thêm vào, làm tăng thêm

  add some more hot water to your tea: cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh

  music added to our joy: âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta

  nói thêm

  he added that: anh ta nói thêm rằng

  (+ in) kế vào, tính vào, gộp vào

  to add fuel to the fire

  (xem) fire

  to add insult to injury

  miệng chửi tay đấm

 • add

  (Tech) cộng; thêm vào, cộng thêm, tăng cường, bổ sung

 • add

  cộng vào, thêm vào, bổ sung

  a. together, a. up cộng lại lấy tổng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • add

  * kinh tế

  cộng thêm

  thêm vào

  * kỹ thuật

  bổ sung

  phép cộng

Từ điển Anh Anh - Wordnet