tot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tot.

Từ điển Anh Việt

 • tot

  /tɔt/

  * danh từ

  một chút, một chút xíu

  trẻ nhỏ ((cũng) tinny tot)

  (thông tục) hớp, ly nhỏ

  a tot of whisky: một lý nhỏ uytky

  * danh từ

  (thông tục) tổng cộng, số cộng lại

  * ngoại động từ

  cộng, cộng lại

  to tot up a column of figures: cộng một cột số lại

  to tot up expenses: cộng cái món chi tiêu

  * nội động từ

  tổng cộng được, lên tới

  to tot up to 50d: tổng cộng được 50 đồng

 • tot

  cộng, lấy tổng

Từ điển Anh Anh - Wordnet