total sum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total sum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total sum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total sum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total sum

    * kinh tế

    tổng số