totalling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

totalling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm totalling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của totalling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • totalling

    * kinh tế

    sự cộng tổng số