total going nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total going nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total going giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total going.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total going

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chiều dài cầu thang