total hours nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total hours nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total hours giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total hours.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total hours

    * kinh tế

    tổng số giờ (nghe quảng cáo)