total load nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total load nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total load giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total load.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • total load

  * kỹ thuật

  tổng trọng tải

  cơ khí & công trình:

  tải trọng toàn bộ

  tải trọng tổng (cộng)

  trọng tải toàn phần

  xây dựng:

  tải trọng toàn phần

  tải trọng tổng cộng