total risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total risk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • total risk

    * kinh tế

    tổng rủi ro