total head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • total head

  * kỹ thuật

  áp suất toàn phần

  xây dựng:

  cột áp toàn phần

  cơ khí & công trình:

  tổng cột nước