total cost nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

total cost nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm total cost giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của total cost.

Từ điển Anh Việt

  • Total cost

    (Econ) Tổng phí; chi phí tổng.

    + Tổng chi phí sản xuất ra một sản lượng xác định.