toddler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toddler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toddler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toddler.

Từ điển Anh Việt

  • toddler

    /'tɔdlə/

    * danh từ

    đứa bé đi chập chững

Từ điển Anh Anh - Wordnet