totter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

totter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm totter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của totter.

Từ điển Anh Việt

 • totter

  /'tɔtə/

  * nội động từ

  lung lay, sắp đổ

  đi lảo đảo; đi chập chững

  the baby tottered across the room: đứa bé chập chững đi qua căn phòng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • totter

  move without being stable, as if threatening to fall

  The drunk man tottered over to our table

  Similar:

  toddle: walk unsteadily

  small children toddle

  Synonyms: coggle, dodder, paddle, waddle

  teeter: move unsteadily, with a rocking motion

  Synonyms: seesaw