toddle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toddle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toddle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toddle.

Từ điển Anh Việt

 • toddle

  /'tɔdl/

  * danh từ

  sự đi chập chững, sự đi không vững

  (thông tục) sự đi khoan thai thong thả, sự đi chậm chạp

  * nội động từ

  đi chậm chững

  (thông tục) đi khoan thai thong thả, sự đi chậm chạp

Từ điển Anh Anh - Wordnet