waddle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waddle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waddle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waddle.

Từ điển Anh Việt

 • waddle

  /'wɔdl/

  * danh từ

  dáng đi núng nính, dáng đi lạch bạch như vịt

  * nội động từ

  đi núng nính, đi lạch bạch như vịt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waddle

  walking with short steps and the weight tilting from one foot to the other

  ducks walk with a waddle

  Similar:

  toddle: walk unsteadily

  small children toddle

  Synonyms: coggle, totter, dodder, paddle