adding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adding

  * kỹ thuật

  cộng

  pha

  sự bổ sung

  sự thêm vào

  thêm

  toán & tin:

  sự cộng