adding tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adding tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adding tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adding tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adding tape

    * kỹ thuật

    băng bổ sung