addresser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addresser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addresser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addresser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • addresser

    * kinh tế

    người gửi thư, người gửi điện