addenda nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addenda nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addenda giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addenda.

Từ điển Anh Việt

 • addenda

  /ə'dendəm/

  * danh từ, số nhiều addenda

  phụ lục (của một cuốn sách); vật thêm vào, phần thêm vào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • addenda

  * kỹ thuật

  phụ lục