add gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add gate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • add gate

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  cổng cộng

  toán & tin:

  cửa cộng