additions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

additions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm additions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của additions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • additions

    * kinh tế

    các tài sản có thêm