adder-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adder-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adder-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adder-in.

Từ điển Anh Việt

  • adder-in

    (Tech) phụ kiện tăng cường, phụ tùng tăng cường, tăng thiết