add on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • add on

  make an addition

  Let's add on to this

  Similar:

  append: add to the very end

  He appended a glossary to his novel where he used an invented language

  Synonyms: supplement, affix

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).