addressee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addressee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addressee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addressee.

Từ điển Anh Việt

 • addressee

  /,ædre'si:/

  * danh từ

  người nhận (thư...)

 • addressee

  (Tech) người nhận tin

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • addressee

  * kinh tế

  người nhận điện

  người nhận thư

  * kỹ thuật

  người nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • addressee

  one to whom something is addressed