add-in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

add-in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm add-in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của add-in.

Từ điển Anh Việt

 • add-in

  chương trình bổ sung

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • add-in

  * kỹ thuật

  bổ sung

  phần bổ sung

  phần thêm

  cơ khí & công trình:

  linh kiện bổ sung

  xây dựng:

  món thêm vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet