addle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addle.

Từ điển Anh Việt

 • addle

  /'ædl/

  * nội động từ

  lẫn, quẫn, rối trí

  head addles: đầu óc quẫn lên

  thối, hỏng, ung (trứng)

  * ngoại động từ

  làm lẫn, làm quẫn, làm rối óc

  to addle one's brain (head): làm rối óc, làm quẫn trí

  làm thối, làm hỏng, làm ung

  hot weather addles eggs: trời nóng làm trứng bị hỏng

  * tính từ

  lẫn, quẫn, rối (trí óc)

  thối, hỏng, ung (trứng)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • addle

  * kinh tế

  thối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • addle

  mix up or confuse

  He muddled the issues

  Synonyms: muddle, puddle

  become rotten

  addled eggs