addle-head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addle-head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addle-head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addle-head.

Từ điển Anh Việt

 • addle-head

  /'ædlhed/ (addle-pate) /'ædlpeit/

  pate)

  /'ædlpeit/

  * danh từ

  người đầu óc lẫn quẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet