addle-pate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

addle-pate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm addle-pate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của addle-pate.

Từ điển Anh Việt

 • addle-pate

  /'ædlhed/ (addle-pate) /'ædlpeit/

  pate)

  /'ædlpeit/

  * danh từ

  người đầu óc lẫn quẫn