scratch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch.

Từ điển Anh Việt

 • scratch

  /skrætʃ/

  * tính từ

  hỗn tạp, linh tinh, không chọn lựa

  a scratch group of people: một nhóm người linh tinh

  a scratch team: (thể dục,thể thao) một đội gồm những đối thủ linh tinh

  a scratch dinner: một bữa cơm làm cào làm cấu qua loa (có cái gì thì dọn ra cái đó)

  * danh từ

  tiếng sột soạt (của ngòi bút)

  sự sầy da; vết xây sát, vết xước; vết thương nhẹ

  to get off with a scratch or two: thoát khỏi với một vài vết thương nhẹ

  vạch xuất phát (trong cuộc đua)

  sự gãi, sự cào

  (số nhiều) bệnh nẻ (của ngựa)

  bộ tóc giả che một phần đầu ((cũng) scratch-wig)

  (như) scratch race

  a scratch of the pen

  chữ ký để xin; lệnh viết dễ cho

  to toe (come to, come up to) the scratch

  có mặt đúng lúc, không trốn tránh

  from (at, on) scratch

  (thể dục,thể thao) từ điểm xuất phát (cuộc đua)

  từ con số không, từ bàn tay trắng

  up to scratch

  (thể dục,thể thao) sẵn sàng xuất phát, sẵn sàng bước vào cuộc đấu

  (thông tục) sẵn lòng đối phó với mọi khó khăn

  * động từ

  cào, làm xước da

  thảo luận qua loa, bàn sơ qua (một vấn đề)

  nạo kèn kẹt, quẹt

  to scratch a match on the wall: quẹt cái diêm vào tường

  ((thường) + out) gạch xoá đi

  to scratch out words: gạch đi mấy chữ

  viết nguệch ngoạc

  gãi

  to scratch one's head: gãi đầu, gãi tai (lúng túng)

  bới, tìm

  to scratch about for evidence: tìm chứng cớ

  dành dụm, tằn tiện

  xoá tên, xoá sổ; rút tên (ai) khỏi danh sách (cuộc đua...); rút lui (khỏi cuộc đua...)

  to scratch along

  (nghĩa bóng) xoay sở để sống

  to scratch at oneself

  tự lo liệu tự xoay xở

  * danh từ

  old Scratch quỷ sứ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scratch

  * kinh tế

  tách cám

  vết xước

  xoa gạo

  * kỹ thuật

  cạo

  khắc

  khía

  làm xước

  nạo

  sự khắc

  vết cạo

  vết khía

  vết rạch

  vết xước

  vùng làm việc

  xóa bỏ

  xây dựng:

  cạo (bề mặt)

  cào nước

  gãi

  cơ khí & công trình:

  sự cào xước

  toán & tin:

  xóa, bỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet