scratches nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratches nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratches giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratches.

Từ điển Anh Việt

  • scratches

    * danh từ

    số ít

    bệnh phồng da chân