abrasion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abrasion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abrasion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abrasion.

Từ điển Anh Việt

  • abrasion

    /ə'breiʤn/

    * danh từ

    sự làm trầy (da); sự cọ xơ ra; chỗ bị trầy da

    (địa lý,địa chất), (kỹ thuật) sự mài mòn

Từ điển Anh Anh - Wordnet