rub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rub.

Từ điển Anh Việt

 • rub

  /rʌb/

  * danh từ

  sự cọ xát, sự chà xát

  sự lau, sự chải

  to give the horse a good rub: chải thật kỹ con ngựa

  (thể dục,thể thao) chỗ đất gồ ghề (làm chệch quả cầu lăn)

  sự khó khăn, sự cản trở

  there's the rub: khó khăn là ở chỗ đó

  đá mài ((cũng) rub stone)

  * ngoại động từ

  cọ xát, chà xát; xoa, xoa bóp

  rub something dry: chà xát cái gì cho khô đi

  to rub one's hands [together]: xoa tay

  to rub oil into someone: xoa bóp dầu cho ai

  lau, lau bóng, đánh bóng

  xát mạnh lên giấy can để nổi bật (hình vẽ...)

  nghiền, tán

  to rub something to power: nghiền cái gì thành bột

  * nội động từ

  cọ, chà xát

  mòn rách, xơ ra (quần áo...), xước (da)

  (thể dục,thể thao) chệch đi vì lăn vào chỗ gồ ghề (quả cầu lăn)

  to rub along

  len lỏi qua được; lách lên một cách khó khăn

  giải quyết được khó khăn, xoay xở được

  to manage to rub along: tìm cách xoay xở được

  sống tương đối hoà thuận với nhau; thông cảm với nhau

  they rub along together: họ sống thông cảm với nhau (tương đối hoà thuận với nhau)

  to rub away

  cọ mòn, cọ xơ ra

  xoa bóp cho hết (đau)

  xoá sạch, lau sạch, chùi sạch, tẩy sạch

  to rub down

  chà xát; chải (mình ngựa)

  xoa bóp; lau mình (sau khi tắm)

  mài nhẵn, đánh nhẵn

  to rub in (into)

  xoa bóp cho thấm (dầu cao, thuốc bóp...)

  (nghĩa bóng) nhồi nhét vào, bức ép; nhấn mạnh, nói đi nói lại

  the lesson needs rubbing in: bài náy bắt buộc phải học thuộc

  don't rub it in: đừng nhắc đi nhắc lại chuyện đó

  to rub off

  lau sạch, chùi sạch, xoá sạch, tẩy sạch

  làm sầy, làm xước

  to rub one's skin off: làm xước da

  to rub out

  to rub off

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khử, thủ tiêu, giết

  to be rubbed out by the gangsters: bị bọn cướp thủ tiêu đi

  to rub through

  xát qua (một cái sàng, cái rây)

  to rub up

  lau bóng, đánh bóng

  ôn luyện lại, làm nhớ lại

  to rub up one's memory: nhớ lại

  to rub up one's English: ôn luyện lại tiếng Anh

  nghiền nhỏ rồi trộn (sôcôla, bột màu...) bánh thánh

  to rub elbows with someone

  (xem) elbow

  to rub somebody up the wrong way

  làm trái ý ai, chọc tức ai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rub

  the act of rubbing or wiping

  he gave the hood a quick rub

  Synonyms: wipe

  move over something with pressure

  rub my hands

  rub oil into her skin

  cause friction

  my sweater scratches

  Synonyms: fray, fret, chafe, scratch

  scrape or rub as if to relieve itching

  Don't scratch your insect bites!

  Synonyms: scratch, itch

  Similar:

  hang-up: an unforeseen obstacle

  Synonyms: hitch, snag