rubicund nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rubicund nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rubicund giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rubicund.

Từ điển Anh Việt

 • rubicund

  /'ru:bikənd/

  * tính từ

  đỏ, hồng hào

  complexion: nước da hồng hào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rubicund

  inclined to a healthy reddish color often associated with outdoor life

  a ruddy complexion

  Santa's rubicund cheeks

  a fresh and sanguine complexion

  Synonyms: ruddy, florid, sanguine