ruddy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ruddy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ruddy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ruddy.

Từ điển Anh Việt

 • ruddy

  /'rʌdi/

  * tính từ

  đỏ ửng, hồng hào

  hồng hào, khoẻ mạnh

  ruddy cheeks: má hồng

  ruddy health: sự khoẻ tốt

  hơi đỏ, đỏ hoe, hung hung đỏ

  ruddy sky: bầu trời đỏ hoe

  (từ lóng) đáng nguyền rủa

  * ngoại động từ

  làm cho hồng hào, nhuốm đỏ

  * nội động từ

  hồng hào, đỏ ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet