florid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

florid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm florid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của florid.

Từ điển Anh Việt

 • florid

  /florid/

  * tính từ

  đỏ ửng, hồng hào (da)

  sặc sỡ, nhiều màu sắc

  bóng bảy, hào nhoáng

  cầu kỳ, hoa mỹ

  a florid style: văn cầu kỳ hoa mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • florid

  Similar:

  aureate: elaborately or excessively ornamented

  flamboyant handwriting

  the senator's florid speech

  Synonyms: flamboyant

  rubicund: inclined to a healthy reddish color often associated with outdoor life

  a ruddy complexion

  Santa's rubicund cheeks

  a fresh and sanguine complexion

  Synonyms: ruddy, sanguine