floridian nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

floridian nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm floridian giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của floridian.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • floridian

    a native or resident of Florida

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).