flamboyant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flamboyant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flamboyant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flamboyant.

Từ điển Anh Việt

 • flamboyant

  /flæm'bɔiənt/

  * tính từ

  chói lọi, sặc sỡ, rực rỡ, loè loẹt

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoa mỹ, khoa trương, cường điệu, kêu

  a flamboyant speech: bài nói khoa trương

  (kiến trúc) có những đường sóng như ngọn lửa

  * danh từ

  (thực vật học) cây phượng

  hoa phượng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flamboyant

  marked by ostentation but often tasteless

  a cheap showy rhinestone bracelet

  a splashy half-page ad

  Synonyms: showy, splashy

  Similar:

  royal poinciana: showy tropical tree or shrub native to Madagascar; widely planted in tropical regions for its immense racemes of scarlet and orange flowers; sometimes placed in genus Poinciana

  Synonyms: flame tree, peacock flower, Delonix regia, Poinciana regia

  aureate: elaborately or excessively ornamented

  flamboyant handwriting

  the senator's florid speech

  Synonyms: florid