scarlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet.

Từ điển Anh Việt

 • scarlet

  /'skɑ:lit/

  * tính từ

  đỏ tươi

  * danh từ

  màu đỏ tươi

  quần áo màu đỏ tươi

Từ điển Anh Anh - Wordnet