scarlet fritillary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet fritillary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet fritillary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet fritillary.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet fritillary

    western United States herb with scarlet and yellow narrow bell-shaped flowers

    Synonyms: Fritillaria recurva

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).