scarlet plume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet plume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet plume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet plume.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet plume

    Mexican shrub often cultivated for its scarlet-bracted flowers

    Synonyms: Euphorbia fulgens

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).