scarlet sumac nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet sumac nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet sumac giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet sumac.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet sumac

    Similar:

    smooth sumac: common nonpoisonous shrub of eastern North America with waxy compound leaves and green paniculate flowers followed by red berries

    Synonyms: vinegar tree, Rhus glabra

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).