scarlet maple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet maple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet maple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet maple.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet maple

    Similar:

    red maple: maple of eastern and central America; five-lobed leaves turn scarlet and yellow in autumn

    Synonyms: swamp maple, Acer rubrum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).