scarlet oak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet oak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet oak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet oak.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet oak

    medium-large deciduous tree with a thick trunk found in the eastern United States and southern Canada and having close-grained wood and deeply seven-lobed leaves turning scarlet in autumn

    Synonyms: Quercus coccinea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).