scarlet haw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarlet haw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarlet haw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarlet haw.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarlet haw

    common shrub or small tree of the eastern United States having few thorns and white flowers in corymbs followed by bright orange-red berries

    Synonyms: Crataegus biltmoreana

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).