carmine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carmine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carmine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carmine.

Từ điển Anh Việt

 • carmine

  /'kɑ:main/

  * danh từ

  chất đỏ son

  màu đỏ son

  * tính từ

  đỏ son

Từ điển Anh Anh - Wordnet