kale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

kale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm kale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của kale.

Từ điển Anh Việt

 • kale

  /keil/ (kail) /keil/

  * danh từ

  (thực vật học) cải xoăn

  canh cải, xúp cải; xúp rau

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền ((thường) tiền giấy)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • kale

  * kinh tế

  cải lá xoăn

  giấy bạc

  tiền

  tiền mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet