scratch brush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scratch brush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scratch brush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scratch brush.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scratch brush

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bàn chải cọ

    bàn chải sắt