discharge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

discharge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm discharge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của discharge.

Từ điển Anh Việt

 • discharge

  /dis'tʃɑ:dʤ/

  * danh từ

  sự dỡ hàng, sự bốc dỡ (hàng)

  sự nổ (súng), sự phóng ra, sự bắn ra (tên lửa, mũi tên...)

  sự đuổi ra, sự thải hồi (người làm); sự tha, sự thả (người tù); sự cho ra, sự cho về (người bệnh); sự giải tán, sự giải ngũ (quân đội)

  to get one's discharge: bị đuổi ra, bị thải về

  sự tuôn ra, sự tháo ra, sự tiết ra, sự bốc ra, sự đổ ra, sự chảy ra

  sự chảy mủ

  sự trả hết, sự thanh toán (nợ nần); sự làm xong, sự hoàn thành, sự thực hiên (nhiệm vụ...)

  sự tẩy màu; thuốc tẩy màu, dung dịch tẩy màu

  (kỹ thuật) sự phóng điện; sự tháo điện (ắc quy)

  sự tha miễn, sự miễn trừ; (pháp lý) sự tuyên bố tha; giấy chứng nhận tha miễn, giấy chứng nhận miễn trừ

  * ngoại động từ

  dỡ (hàng); dỡ hàng (tàu thuỷ...)

  nổ (súng); phóng (tên lửa...); bắn (mũi tên...)

  đuổi ra, thải hồi (người làm), tha, thả (người tù); cho ra, cho về (người bệnh); giải tán, giải ngũ (quân đội)

  tuôn ra, tháo ra, tiết ra, bốc ra, đổ ra, chảy ra

  to discharge a torrent of abuse: tuôn ra một tràng những lời chửi rủa, chửi tới tấp

  chimney discharges smoke: ống lò sưởi nhả khói ra

  wound discharges matter: vết thương chảy mủ

  stream discharges itself into a river: dòng suối đổ vào sông

  trả hết, thanh toán (nợ nần); làm xong, hoàn thành (nhiệm vụ...)

  làm phai (màu); tẩy (vải)

  phục quyền (người vỡ nợ)

  (kỹ thuật) tháo điện (ắc quy)

  (pháp lý) huỷ bỏ (bản án)

 • discharge

  sự phóng điện

  critical d. lưu lượng tới hạn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • discharge

  * kinh tế

  dỡ hàng

  đổi xong (hối phiếu)

  giải trừ (trách nhiệm, nợ...cho ai)

  hoàn thành nghĩa vụ

  miễn

  sa thải (người làm)

  sự đuổi ra

  sự giải trừ (hợp đồng)

  sự tẩy màu

  tẩy màu

  thải hồi

  thanh toán nợ

  thanh toán xong (nợ)

  trả dứt (nợ)

  * kỹ thuật

  bốc dỡ

  công suất

  đẩy ra

  dỡ hàng

  dòng chảy

  dòng chảy thoát

  dòng xả

  giao

  hủy bỏ

  lưu lượng

  phế thải

  phóng (tên lửa)

  phóng điện

  sản lượng

  sự cất tải

  sự chảy

  sự chảy ra

  sự dỡ hàng

  sự dỡ tải

  sự phóng điện

  sự phun

  sự ra lò

  sự rót

  sự thải

  sự thải nước

  sự tháo

  sự tháo liệu

  sự tháo nước

  sự tháo rỡ

  sự tràn

  sự xả

  sự xả nước

  xả

  điện lạnh:

  sự phóng điển

  trút tải

  điện:

  sự tháo xả

  điện tử & viễn thông:

  xả điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet