arc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arc.

Từ điển Anh Việt

 • arc

  /ɑ:k/

  * danh từ

  hình cung

  (toán học) cung

  cầu võng

  (điện học) cung lửa; hồ quang

  voltaic arc; electric arc: cung lửa điện

 • arc

  (Tech) hồ quang, hồ điện, cung lửa; cung

Từ điển Anh Anh - Wordnet